Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Регламент ради

Додаток 

До рішення № 4 Красненської селищної ради 

від 06 листопада  2015 року «Про  регламент

Красненської селищної ради 

 

РЕГЛАМЕНТ  КРАСНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

        Регламент Красненської селищної ради  визначає порядок  скликання і роботи сесії ради, підготовку  і розгляд  нею  питань, прийняття рішень  ради  та інших процедурних  питань.

       Красненська селищна рада  є органом місцевого самоврядування, що  представляє  інтереси  територіальної громади  селища Красне, здійснює від імені та в її інтересах  функції  і повноваження  місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим  та іншими законами.

 

РОЗДІЛ I.ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1.У своїй діяльності рада керується Конституцією України, Законом України  « Про місцеве самоврядування в Україні», іншими актами Законодавства України, а також  цим Регламентом.

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК  ПІДГОТОВКИ СЕСІЇ РАДИ

     2.1. Рада проводить  свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних  засідань, засідань постійних комісій  та інших комісій .

     2.2. Сесія ради скликається головою ради по мірі  необхідності, але не менше, як один раз на квартал .У разі немотивованої відмови   голови ради   або неможливості  скликати ним  сесію  ради, сесія скликається секретарем ради .Сесія ради також скликається  за пропозицією не менше  як  однієї третини депутатів  від загального складу ради  або  виконавчого комітету  селищної ради. У разі, якщо  голова ради  або секретар  не скличуть  сесію в двотижневий термін  на вимогу вищевказаних суб’єктів, сесія може бути скликана депутатами, які  становлять не менше, як одну третину депутатів від загального складу  ради, або постійною комісією ради.

     2.3. Рішення про скликання сесії ради  доводиться до  відома депутатів і населення не пізніше  як за три дні до сесії із зазначенням часу  скликання , місця  проведення та питань, які  передбачається  винести на розгляд сесії ради.

     2.4. Пропозиції щодо питань  на розгляд  ради можуть  виноситися головою ради , постійними комісіями, депутатами, виконавчим  комітетом  ради, а також   загальними зборами   громадян .

     2.5. Пропозиції до порядку денного  подаються не пізніше як  за 15 днів до відкриття сесії з відповідним   проектом рішення.

     Запропонований проект  рішення  розглядається постійними комісіями ради, які  готують по ньому  висновки  та рекомендації .Внесення додаткових питань на  розгляд  сесії  після  доведення рішення про скликання сесії до відома депутатів  та населення  здійснюється на вимогу  не менше, як  однієї третини депутатів  ради від  загального складу  або на вимогу окремих  постійних  комісій ради.

      Всі пропозиції про зміни і уточнення  порядку  денного подаються  до його  затвердження радою   селищному голові або секретарю  ради в письмовій формі.

     2.6. Матеріали з питань, що  винесені на розгляд, готуються головою ,секретарем ради, постійними  комісіями та окремими депутатами. Проекти рішень, обґрунтування  необхідності їх прийняття (із зазначенням авторів),  інші документи  та матеріали  з питань, які виносяться  на розгляд сесії, доводяться  до відома голів постійних комісій  не пізніше як за 10 днів  до відкриття сесії.

     2.7. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні  бере участь  більше  половини депутатів  від загального складу .У разі   відсутності  необхідної кількості   депутатів, за розпорядженням   голови ради , проведення сесії   переноситься на  інший час . Для встановлення   правомірності  сесії  перед кожним пленарним засіданням  ради  здійснюється реєстрація депутатів.

© 2014 Красненська селищна рада