Красненська селищна рада
Золочівський район Львівська область

Про cелищний бюджет Красненської територіальної громади Золочівського району на 2024 рік

Дата: 04.12.2023 17:39
Кількість переглядів: 231

ПРОЄКТ

 

УКРАЇНА

КРАСНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 СЕСІЯ                                                                                   VIII – СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ 

15 грудня  2023 року                                                                                               №____ 

 

Про cелищний бюджет 
Красненської територіальної громади Золочівського району
на 2024 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтями 44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійних комісій, Красненська селищна рада

ВИРІШИЛА: 

  1. Визначити на 2024 рік:

- доходи селищного бюджету у сумі 166 041 700,00 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 162 308 700,00 грн., доходи спеціального фонду бюджету 3 733 000,00 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки селищного бюджету у сумі 166 041 700,00 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 157 773 700,00. грн., видатки спеціального фонду бюджету 8 268 000,00 . грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;

- профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 4 535 000,00 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 4 535 000,00 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, згідно з додатком 2 до цього рішення.

- оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 500 000,00 грн., що становить 0,30 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету визначених цим пунктом.

- резервний фонд селищного бюджету у сумі 1 000 000,00 гривень, що становить 0,60 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення. 

4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм, згідно з додатком 5 до цього рішення.

Напрями використання бюджетних коштів за  програмами формуються розробником програми, погоджуються начальником фінансового відділу селищної ради, головами профільної комісії та комісії з питань  планування, інвестицій, бюджету та  фінансів  та затверджуються головою селищної ради.

5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2024 рік до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101,103,105 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2024 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ та частиною першою статті 71 -Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

       поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України виступати у 2024 році в особі начальника фінансового відділу Красненської селищної ради одержувачем:

8.1. Позик на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       8.2. Позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку селищного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.

       8.3. Надати право начальнику фінансового відділу відкривати рахунки в установах банків державного сектору для обслуговування коштів бюджету розвитку у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до ч.2 ст.78 Бюджетного кодексу України».

   9. Установити, що у 2024 році підприємства  комунальної власності селищної ради сплачують до загального фонду селищного бюджету частину чистого прибутку (доходу) у розмірі  5 відсотків.

10. Взяти до відома, що відповідно до вимог статі 23 Бюджетного кодексу України:

10.1. Якщо після прийняття рішення про селищний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється виконавчим комітетом селищної ради за погодженням з комісією селищної ради з   питань  планування, інвестицій, бюджету та  фінансів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

10.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється виконавчим комітетом за погодженням з комісією селищної ради з питань  планування, інвестицій, бюджету та  фінансів.

10.4. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на: оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків; видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими програмами.

11. Надати право головним розпорядникам відповідно до положень Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснювати в установах банків державного сектору за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

  12. У разі зміни або встановлення Верховною радою, обласною та місцевими радами обсягу міжбюджетних трансфертів для селищного бюджету на 2024 рік, надати право виконавчому комітету селищної ради розподіляти та перерозподіляти їх між розпорядниками коштів та вносити відповідні зміни до селищного бюджету за погодженням з комісією селищної ради  з питань  планування, інвестицій, бюджету та  фінансів.

13. Виконавчому комітету селищної ради:

13.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів селищного бюджету.

13.2. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для підвідомчих установ, виходячи із обсягів відповідних бюджетних призначень.

13.4. За наявності тимчасово вільних коштів селищного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

13.5. Кошти з селищного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі письмових звернень головних розпорядників (розпорядників) бюджетних коштів. Фінансування інших необхідних видатків проводити лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету.

13.6. Під час затвердження селищного бюджету на 2024 рік та внесення змін передбачити кошти на:

- виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 « Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», відповідно до вимог статті 91 Бюджетного кодексу України;

           - надання пільг з оплати житлово-комунальних учасникам бойових дій ОУН-УПА та інвалідам УПА, вдовам політв’язнів; одиноким інвалідам I групи, інвалідам по зору І і ІІ групи, сім’ям, у яких проживає 2 і більше інвалідів;

13.7. Забезпечити врахування розпорядниками коштів селищного бюджету в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, здійснювати лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

14. Забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням,

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

       15. Додатки 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

       16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2024 року. 

       17. Красненській селищній раді забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття

       18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань  планування, інвестицій, бюджету та  фінансів (С. Миляновський).

 

Селищний голова                                                                                        Роман ФУРДА

Додаток 1                Додаток 2           Додаток 3         Додаток 4         Додаток 5


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь