Красненська селищна рада
Золочівський район Львівська область

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

                                                                                                                                Додаток 2
до розпорядженням голови 
Красненської селищної ради                                 
від _3_ червня 2021 р. №_141_

Перелік відомостей,
що становлять службову інформацію і яким
надається гриф «Для службового користування»


1. Сфера мобілізаційної та оборонної роботи:


1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану селищної ради та її структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, щодо:

 1. створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій селищної територіальної громади
 2. виробництва та поставки лікарських засобів і медичного майна в особливий період;
 3. виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів для забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період;
 4. лімітів безоплатного залучення, вилучення та примусового вилучення транспортних засобів на період мобілізації та у воєнний час в селищній раді;
 5. забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
 6. показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами відповідно до потреб національної економіки на особливий період;
 7. підготовки фахівців у закладах освіти в особливий період;
 8. надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, комунальних, побутових та інших послуг для забезпечення життєдіяльності населення та функціонування економіки (за окремими показниками) в особливий період;
 9. забезпечення населення непродовольчими товарами в особливий період;
 10. забезпечення населення продовольчими товарами в особливий період;
 11. виробництва продукції, надання комунальних, телекомунікаційних, побутових послуг, забезпечення продовольством для задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (за окремими показниками) в особливий період;
 12.  порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву, які не задіяні до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;
 13. капітального будівництва в особливий період;
 14. створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

1.2. Відомості щодо методичного та інформаційного забезпечення розроблення мобілізаційних документів.

1.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.

1.4. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих селищною радою та її структурними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них).

1.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування селищної ради та її структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальні виробів до них.

1.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які в особливий період не задіяні до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

1.7. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

1.8. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

1.9. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки і мобілізації.

1.10. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку селищної ради, підприємств, установ, організацій.

1.11. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, які не належать до державної таємниці.

1.12. Відомості про організаційні заходи з питань оперативного обладнання території громади, які не належать до державної таємниці.

 

2. Сфера охорони державної таємниці:

2.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі - ЗВДТ).

2.2. Відомості за сукупністю показників, про місця розташування режимних приміщень (зон, територій), ступінь секретності, вид, тривалість і періодичність секретних робіт, що в них проводяться.

2.3. Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурах секретних справ.

2.4. Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації.

2.5. Акти перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації.

2.6. Акти знищення секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації.

2.7. Описи секретних справ постійного та тривалого зберігання.

2.8. Відомості щодо переліку посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності, а також доступ працівникам до секретних мобілізаційних документів.

2.9. Номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

2.10. Відомості, що містяться в обліковій картці громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці, картці результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці та в мотивованому запиті до органу Служби безпеки України про його надання.

2.11. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

2.12. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішнього об’єктового режиму.

2.13. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану, які не належать до державної таємниці відповідно до ЗВДТ.

2.14. Відомості про маршрути перевезення та евакуації матеріальних носіїв секретної інформації.

2.15. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці за рік.

2.16. Відомості про організацію та результати проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності.

 3. Сфера цивільного захисту:

3.1. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності на режим роботи в умовах особливого періоду, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.2. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району, підприємств, установ, організацій.

3.3. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

3.4. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст і суб’єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту.

3.5. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю:
заходи з евакуації для забезпечення функціонування системи управління державою на особливий період;

3.6. Відомості щодо стану готовності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ, територіальної підсистеми ЄДСЦЗ або її ланки до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.

3.7. Відомості щодо виробництва та поставки лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та виробів медичного призначення в особливий період.

3.8. Відомості щодо організації медичного забезпечення населення в особливий період.

3.9. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органів державної влади та місцевого самоврядування, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.10. Відомості за сукупністю всіх показників про час, маршрут транспортування, місця знешкодження та (або) знищення вибухових речовин (матеріалів), засобів підриву та вибухонебезпечних предметів (пристроїв).

3.11. Відомості за сукупністю показників (кількість особового складу, техніки, маршрути руху, місця дислокації, райони виконання завдань (робіт), порядок управління, взаємодії) щодо залучення сил і засобів ДСНС, її територіальних органів та підрозділів до виконання (у складі сил і засобів, які залучаються та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, ООС, забезпеченні її проведення) завдань (робіт) за призначенням у районі (місці) проведення комплексу заходів антитерористичної операції, ООС, у цілому за ДСНС.

3.12. Відомості за сукупністю показників (час, дата, об'єкт проведення командно-штабного або тактико-спеціального навчання з антитерористичної тематики, кількість залученого особового складу, техніки, відомості про чисельний склад переліків посад ДСНС з антитерористичної діяльності) щодо участі сил і засобів ДСНС, її територіальних органів та підрозділів у заходах з антитерористичної діяльності, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.13. Відомості щодо організації та порядку дій ДСНС, її територіальних органів та підрозділів за рівнями терористичних загроз.

3.14. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

3.15. Відомості за сукупністю показників про об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона (організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, протипожежний стан будівель, споруд і територій, наявність та утримання інженерного обладнання, шляхи евакуації і виходи, автоматичні системи протипожежного захисту та протипожежного водопостачання), крім тих, що становлять державну таємницю.

3.16. Переліки суб'єктів господарювання територіальної громади, віднесених до відповідних груп та категорій цивільного захисту (за сукупністю показників).

3.17. Відомості про радіодані радіомереж КХ, крім учбових.

 

4. Сфера економіки, промисловості, транспорту:

 4.1. Відомості за окремими показниками про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень залізничним, автомобільним, повітряним, транспортом спеціальних вантажів (виробів, матеріалів народногосподарських вантажів, що мають особливу цінність для держави, вантажів із небезпечними властивостями (вибухові та радіоактивні), які не становлять державну таємницю.

4.2. Відомості про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за державним оборонним замовленням, та про технології подвійного використання, у тому числі тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.

4.3. Зведені відомості за селищну територіальну громаду щодо результатів діяльності та фінансових станів державних підприємств.

 

5. Сфера житлово-комунального господарства:

 5.1. Резервні джерела водозабезпечення – законсервовані водозабори з артезіанських свердловин або з відкритих водоймищ (рік), які призначені для забезпечення подавання води до комунальних водоводів.

5.2. Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

5.3. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони в територіальній громаді, які не належать до державної таємниці відповідно до ЗВДТ.

5.4. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

5.5. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

5.6. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

 

6. Сфера паливно-енергетичного комплексу:

 6.1. Об'єктові плани взаємодії у разі вчинення диверсії, плани-сценарії навчань з перевірки дієздатності об'єктового плану взаємодії, звіти за результатами навчань і тестів.

6.2. Відомості щодо Переліку підприємств ПЕК за окремими показниками,
що належать до категорій цивільної оборони (цивільного захисту).

6.3. Відомості про захисні споруди цивільної оборони (цивільного захисту)
підприємств ПЕК за окремими показниками.

6.4. Відомості про підприємства ПЕК та чисельність їхньої найбільшої
робочої зміни, що продовжують діяльність в особливий період за окремими показниками.

6.5. Відомості за окремими показниками планування заходів підприємствами
ПЕК у мирний час та в особливий період за формами згідно з табелем термінових та строкових донесень в частині цивільного захисту.

 

7. Сфера технічного захисту інформації:

 7.1. Відомості про взаємодію селищної ради з державними органами, підприємствами, установами та організаціями України незалежно від форм власності у сфері інформаційних технологій та технічного захисту інформації.

7.2. Відомості щодо структури відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем.

7.3. Відомості про вимоги та заходи технічного захисту інформації.

7.4. Відомості, що містяться в поточних планах робіт, та результати їх виконання, у яких не розкривається зміст заходів з організації захисту інформації та технологій функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем.

7.5. Відомості про планові заходи щодо перевірки структурованих комп’ютерних систем та планові профілактичні роботи в інформаційно-телекомунікаційних системах.

7.6. Відомості за окремими показниками про методики контролю ефективності протидії технічним розвідкам та характеристики засобів протидії, якщо вони не розкривають норми протидії або вимоги щодо її забезпечення.

7.7. Відомості про підготовку нормативно-правових актів у сфері розроблення інформаційно-телекомунікаційних систем, забезпечення їх функціонування та захисту службової інформації.

7.8. Зведені відомості за матеріалами зарубіжних публікацій, наукових конференцій та виставок, наукових досягнень (відкриття, винаходи, науково-технічні рішення) щодо сучасних засобів технічного захисту інформації.

7.9. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані об’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації.

7.10. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами (крім відомостей, віднесених до конфіденційних на підставі інших нормативно-правових актів).

7.11. Матеріали та документи з категоріювання приміщень, де може бути наявна інформація з обмеженим доступом.

 

8. Сфера зв’язку:

 8.1. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення для спецспоживачів, які не становлять державну таємницю.

8.2. Відомості про радіодані внутрішньотеритріального та державного рівнів системи радіозв’язку, які не становлять державну таємницю.

8.3. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну технічну (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

8.4. Відомості за окремими показниками про організацію урядового та спеціального зв’язку, які не становлять державну таємницю.

8.5. Відомості за окремими показниками про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах, які не становлять державну таємницю.

8.6. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідників, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

8.7. Відомості з питань забезпечення безпеки спеціального зв’язку.

8.8. Відомості щодо планування заходів зі створення, забезпечення функціонування та розвитку національної системи конфіденційного зв’язку.

8.9. Відомості про закріплення телеграфних каналів, телеграфного обладнання, що використовуються спецслужбами.

8.10. Відомості про матрицю трафіку спецспоживачів.

8.11. Інформація з питань системи забезпечення безпеки поштового зв’язку.

8.12. Відомості про схеми організації фельд’єгерсько-поштового зв’язку громади.

 

9. Сфера діяльності агропромислового комплексу:

 9.1. Зміст заходів для забезпечення сталого (стійкого) функціонування галузі агропромислового виробництва в особливий період.

9.2. Відомості про стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України або залучаються ним до виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень).

9.3. Інформація про скасування мобілізаційних завдань та розбронювання мобілізаційних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань.

 

10. Сфера охорони здоров’я:

 10.1. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напряму діяльності МОЗ України або здійсненням контрольних, наглядових функцій МОЗ України та органами державної влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра охорони здоров’я України, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я громади, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

10.2. Інформація, що міститься в листах, довідках, висновках та інших документах, створених працівниками МОЗ України, працівниками органів державної влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра охорони здоров’я України, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я громади, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, з використанням службової інформації інших державних органів, органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

10.3. Відомості щодо оформлення та надання допуску до особливих робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1997 № 1471 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання».

10.4. Опис процедур фізичного захисту місць, де є радіоактивний матеріал, починаючи з визначення і проектування системи фізичного захисту.

10.5. План забезпечення фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ).

10.6. Порядок взаємодії персоналу об’єкта та охорони при здійсненні доступу персоналу до виконання робіт у місцях, що охороняються.

10.7. Опис конфігурації системи фізичного захисту ДІВ.

11.8. Відомості щодо оцінки стану фізичного захисту ДІВ, об’єктової проектної загрози.

10.9. Відомості щодо організації системи індикації біологічних патогенних агентів та здійснення оперативних дій при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з використанням біологічних патогенних агентів.

10.10. Відомості щодо технічної документації на будівлі, у яких розміщені лабораторії, що працюють з біологічними патогенними агентами, плани-схеми лабораторних приміщень з визначенням місць сховищ біологічних патогенних агентів, руху персоналу та матеріалу.

10.11. Відомості щодо роботи з колекціями мікроорганізмів – дані з планування та звітності, кількості об’єктів зберігання, передавання культур.

10.12. Відомості щодо технологій подвійного призначення, що можуть бути застосовані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї, якщо вони не становлять державної таємниці.

10.13. Відомості щодо термінів, маршрутів, обсягів перевезень біологічних патогенних агентів, якщо вони не становлять державної таємниці.

10.14. Відомості щодо організації діяльності (плани, звіти, доповідні записки), структури, матеріально-технічного забезпечення спеціалізованої протиепідемічної бригади, оперативних заходів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

10.15. Відомості щодо штамів біологічних патогенних агентів, які зберігаються в лабораторіях закладів охорони здоров’я та науково-дослідних інститутів, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України.

10.16. Відомості щодо знезараження, утилізації та знищення продуктів біотехнологій та лабораторних відходів у лабораторіях закладів охорони здоров’я та науково-дослідних інститутів, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України.

10.17. Відомості про наявність ДІВ у закладі охорони здоров’я, крім генеруючих пристроїв.

 

11. Сфера міжнародного співробітництва:

 11.1. Відомості про організацію програм перебування та матеріали для зустрічей із делегаціями іноземних держав і міжнародних організацій, групами та окремими іноземцями.

11.2. Відомості, отримані під час офіційних контактів, стосовно яких зарубіжним партнером установлено обмеження, аналогічне грифу обмеження доступу «Для службового користування».

11.3. Відомості про зміст угод щодо реалізації міжнародних проектів і програм, якщо положеннями таких угод визначено наявність конфіденційної інформації.

11.4. Відомості про порядок охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців.

11.5. Відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб України та іноземних держав, щодо яких здійснюється державна охорона, які розкривають за окремими показниками сили та засоби охорони, конкретну транспортну одиницю, час або маршрут руху.

11.6. Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони державної влади, посадових осіб, об’єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона.

 

12. Інше:

 12.1. Матеріали містобудівної документації та топографо-геодезичних вишукувань, яким надано гриф обмеження доступу «Для службового користування» іншими підприємствами та організаціями-розробниками цих матеріалів.

12.2. Відомості щодо етнокультурних проблем, обумовлених сепаратистськими, ксенофобськими, шовіністичними та іншими дестабілізуючими антидержавними настроями і тенденціями, що передує прийняттю рішень Міністерством культури України.

12.3. Відомості про зміст листування на запити державних органів, яким згідно з чинним законодавством надано право отримувати конфіденційну інформацію з кадрових питань.

12.4. Відомості про зміст звернень, заяв, позовних заяв до органів прокуратури, судових органів з метою захисту порушених прав посадових осіб облдержадміністрації та її структурних підрозділів, установ, організації, якщо при цьому розкривається конфіденційна або службова інформація.

12.5. Відомості, які містяться в документах інших державних органів з грифом «Для службового користування».

12.6. Узагальнені відомості щодо видатків з відповідними розрахунками, які розкривають напрями заходів щодо забезпечення розвитку технічного та криптографічного захисту інформації, захисту державної таємниці.

12.7. Пропозиції щодо розподілу виділених коштів на фінансування сховища матеріальних засобів, якщо це відноситься до державної таємниці.

 

Секретар виконавчого комітету                                                             Богдан  Глова

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь